Avicenna College - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Avicenna College

Primary/Secondary Education ยท Rotterdam, Zuid-Holland
Website: www.avicenna-college.com

Het Avicenna college biedt kwalitatief hoogwaardig onderwijs, gekoppeld aan de islamitische levensovertuiging. Kwaliteit en i ... dentiteit is waar het ons om gaat. Onze doelstelling is de leerlingen te ondersteunen bij de integratie in de Nederlandse samenleving met behoud van de eigen islamitische identiteit. Kwaliteit leveren wij door de inzet van goed opgeleide leraren, moderne beproefde onderwijsmethoden, de inzet van hoogwaardige middelen zoals computers en touchscreens en heldere procedures over hoe de organisatie functioneert. We bieden huiswerkbegeleiding. In huiswerkklassen worden leerlingen die dat nodig hebben geholpen met huiswerk en leren studievaardigheden. Daarnaast willen we ook een gezonde school zijn. Onze leerlingen zijn al hele goede voetballers die het uitstekend doen in Rotterdamse scholencompetities. We bieden schoolzwemmen aan voor alle klassen; leerlingen die eventueel nog geen zwemdiploma hebben krijgen tijdens deze lessen extra begeleiding om snel te komen tot een diploma. We zijn een school waar leerlingen graag naartoe gaan, veel kunnen leren en zich veilig voelen. We zijn ook een school waar de leerlingen weten dat we streng kunnen zijn als ze zich niet aan de afspraken en regels houden of te laat komen. We staan als school midden in de maatschappij, we weten wat er in de samenleving en buiten op straat speelt en helpen onze leerlingen, jonge moslims en moslima's, goede keuzes te maken en hun talent te ontwikkelen zodat ze een goede plek kunnen veroveren in de Nederlandse samenleving. read more

Competitor Description Similarity

Loading..