Atracco Group AB - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Atracco Group AB

Automotive · Borås, Västra Götaland
Website: www.atracco.se

Atracco är ett snabbt växande företag och ledande i Norden inom miljövänlig bildemontering och försäljning av bildelar över i ... nternet. Verksamheten består av återvinning och försäljning av begagnade bildelar samt material som metall, gummi, glas m.m. Vi är auktoriserade bildemonterare. Vi är medlemmar i Sveriges Bilskrotares Riksförbund, LAGA och är även medlemmar i MärkesDemo. Vi är certifierade enligt Kvalitetsledningssystem ISO 9001 och Miljöledningssystem ISO14001 ”Vi är övertygade om att miljömässig och effektiv sanering/demontering samt närmare kundsamarbeten och e-handel är nyckelord för framtiden inom bildemontering. Genom att återanvända bildelar sparar konsumenter, verkstäder och försäkringsbolag miljön och de ekonomiska vinsterna är betydande.” read more

Competitor Description Similarity

Loading..