AT Skog SA - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

AT Skog SA

Renewables & Environment · Skien, Telemark
Website: atskog.no

- Skogeiersamvirke for skogeiere i Vestland, Rogaland, Agder og Telemark. - Ca. 9200 medlemmer - Totalleverandør innen skogbr ... ukstjenester - Årlig omsetning nær 1,5 million m³ tømmer - Omsetningen er 1,1 milliard kroner - 76 ansatte fordelt på 15 kontorer I AT Skog ligger det en dyp forpliktelse til å være skogeiers førstevalg. Det er et løfte og skal vises gjennom våre handlinger. AT Skog tar del i hele verdikjeden, fra frø til industri. Dette engasjementet viser vi gjennom vår lokale delaktighet, innovasjon, utvikling og våre tradisjoner i et langsiktig perspektiv gjennom en miljøvennlig og bærekraftig skognæring. read more

Competitor Description Similarity

Loading..