Associació Catalana de Salut Laboral - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Associació Catalana de Salut Laboral

Health, Wellness and Fitness · Barcelona, Cataluña / Catalunya
Website: webs.academia.cat

La Associació Catalana de Salut Laboral (@SCSL), és una associació científica formada per professionals que es dediquen a la ... millora de les condicions de treball per tal que els treballadors no pateixin accidents ni perdin la salut treballant. Inclou experts en Medicina i Infermeria del Treball, Seguretat, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia. La @SCSL és l’entitat resultant de la fusió de la Societat Catalana de Seguretat i Medicina del Treball (SCSMT) i de l’Associació Catalana de Medicina del Treball (ACMT). La SCSL té com a òrgans principals de comunicació la revista Archivos de Prevención de Riesgos Laborales (única revista científica del sector en llengua castellana amb reconeixement internacional) i TAPINET (fòrum professional d'accés lliure per a professionals del sector). read more

Competitor Description Similarity

Loading..