Associació Catalana de Gestió Pública - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Associació Catalana de Gestió Pública

Government Relations · Barcelona, Barcelona
Website: www.acgp.cat

L’ACGP és una associació independent formada per directius públics, empleats públics i persones interessades professionalment ... en la implantació de la bona gestió pública, que contribueixi a millorar el funcionament de les institucions públiques de Catalunya i el rendiment de les polítiques públiques i els serveis públics, per adaptar-se als reptes del segle XXI de la transformació digital i els objectius de desenvolupament sostenible. Les finalitats de l’associació consisteixen a generar coneixement, crear opinió, difondre valors, i impulsar iniciatives i noves pràctiques que contribueixin a la millora de la gestió pública catalana. read more

Competitor Description Similarity

Loading..