Aspa-säätiö ja Aspa Palvelut - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Aspa-säätiö ja Aspa Palvelut

Civic & Social Organization · Helsinki, Southern Finland
Website: www.aspa.fi

Aspassa työ on ihmisen hommaa. Me Aspassa teemme työtä sen eteen, että jokaisella meistä olisi mahdollisuus itsenäiseen elämä ... än. Tarjoamme asiakkaillemme kodin ja palvelut erilaisten yksilöllisten tarpeiden pohjalta. Asiakkaamme oma kokemus näkyy ja kuuluu työssämme. Teemme reipashenkisesti töitä. Hommia paiskitaan humaanilla otteella, työntekijöistä huolta pitäen. Arvostamme työntekijöidemme ammattitaitoa ja haluamme pitää siitä huolta. Meillä tehdään se, mitä luvataan, kunnioitetaan toisiamme ja kannetaan vastuu. Me uskomme, että ihan jokaiselle kuuluu itsenäinen elämä. Kohtaamme ihmisen ihmisenä, kuuntelemme ja ymmärrämme. Meillä Aspassa kokemusasiantuntijat ovat ykkösiä. Me opimme heiltä ja tuemme heidän täyttä osallisuuttaan. Aspan toiminta perustuu hyvän kiertoon. Toiminnastamme syntyvillä tuotoilla hankimme uusia asuntoja ja kehitämme itsenäisen elämän mahdollisuuksia yhdessä asukkaiden kanssa. Aspan muodostavat Aspa-säätiö ja sen omistamat kaksi tytäryhtiötä: Aspa Palvelut Oy ja Aspa Asiantuntijapalvelut Oy. Aspa-säätiöllä on vuokralla yli 1000 tukiasuntoa ympäri Suomen. Aspa Palvelut Oy tarjoaa itsenäistä elämää edistäviä asumispalveluita mielenterveyskuntoutujille ja eri tavoin vammaisille ihmisille. Palvelukirjo kattaa kaikki vaihtoehdot henkilökunnan ympärivuorokautisesta läsnäolosta viikoittaisiin kotikäynteihin tai päivätoimintaan kodin ulkopuolella. Aspa Palvelut Oy on yhteiskunnallinen yritys, joka on kasvanut vahvalla eettisellä arvopohjalla toimialansa suurimpien kotimaisten yritysten joukkoon. Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Aspa Palvelut Oy:lle Avainlippu-tunnuksen. Aspa Palveluilla on töissä 400 sote-alan ammattilaista, muun muassa lähihoitajia, sairaanhoitajia sekä sosionomeja. Suurimmalla osalla nimikkeenä on ohjaaja tai päivätoiminnan ohjaaja. Lisäksi tiimeihin kuuluvat vastaavat ohjaajat sekä tiiminvetäjinä toimivat Aspa-kodin johtajat. Tule tekemään ihmisen hommaa! read more

Competitor Description Similarity

Loading..