ASIS Finland - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

ASIS Finland

Security and Investigations · Helsinki
Website: www.asisfinland.org

ASIS Finland toimii turvallisuusalan ammattilaisten välisenä linkkinä kansainvälisiin verkostoihin tarjoamalla jäsenilleen al ... an parasta tietotaitoa, osaamista ja koulutusta. Visionsa mukaisesti ASIS Finland on Suomen johtava kansainvälinen turvallisuusalan yhdistys ja merkittävä yhteiskunnallinen turvallisuusvaikuttaja. Yhdistyksen arvot ovat rehellisyys, kansainvälisyys, luotettavuus ja asiantuntijuus. ASIS Finland järjestää vuosittain useita jäsenilleen sekä muille turvallisuusalan ja muiden alojen ammattilaisille tarkoitettuja seminaareja, tilaisuuksia ja tapahtumia, joista ilmoitetaan jäsentiedoitteissa ja osoitteessa www.asisfinland.org. ASIS International myöntää kansainvälisiä turvallisuusjohtamisen (CPP, Certified Protection Professional), fyysisen turvallisuuden (PSP, Physical Security Professional) ja tutkintatoiminnan (PCI, Professional Certified Investigator) ammattilaissertifiointeja. ASIS Finland järjestää vapaaehtoisia opintopiirejä sertifiointia varten opiskelevien kesken. Jäsenyyden hyödyistä kansainvälisen turvallisuusjohtamisen ammattilaisille merkittävin lienee kansainvälinen verkottuminen kotimaassa ja ulkomailla. Lisäksi jäsenyys tuo mukanaan mm. merkittäviä alennuksia kansainvälisten konferenssien ja tapahtumien osallistumismaksuista, ASIS Internationalin kautta myytävästä ammattikirjallisuudesta ja opiskelumateriaalista, sekä ammattilaissertifiointien hakemus- ja ylläpitomaksuista. Jäsenmaksuun sisältyy lisäksi Security Management –lehden tilaus. read more

Competitor Description Similarity

Loading..