Arbocatalogus PO - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Arbocatalogus PO

Education Management · Rotterdam, Zuid-Holland
Website: www.arbocataloguspo.nl

De Arbocatalogus PO is een praktisch en toegankelijk hulpmiddel dat bijdraagt aan een gezond werkklimaat voor alle medewerker ... s op school. De Arbocatalogus PO is gekoppeld aan de Arbomeester, hèt branche-instrument voor het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Hierdoor kunt u oplossingsrichtingen uit de Arbocatalogus PO direct koppelen aan de risico’s die naar voren komen uit uw RI&E. De Arbocatalogus PO is bestemd voor alle medewerkers in het primair onderwijs. Specifiek voor: schoolbesturen, directeuren, HRM-medewerkers, (G)MR-leden en medewerkers met arbo-taken. read more

Competitor Description Similarity

Loading..