AlphaCE - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

AlphaCE

Education Administration Programs · Uppsala
Website: www.alphace.se

AlphaCE är ett nystartat företag som brinner för att alla människor ska ha ett arbete. Vi vet av erfarenhet att alla människo ... r har olika förutsättningar. Samtidigt vet vi också att coachande och utbildande insatser kan göra stor nytta och skapa mindre mirakel för den enskilde individen och dennes förutsättningar på arbetsmarknaden. Att ha ett nationellt perspektiv är en styrka. Vi har uppdaterad kunskap gällande rådande lagar och regler. Vi kan stötta företag eller organisationer som finns på olika orter i landet. Och vi kan stötta våra deltagare om de vill eller behöver flytta till annan ort för att få arbete. Företagets nyckelpersoner har lång erfarenhet av arbetsmarknadens utmaningar och möjligheter, samt att vi har ett stort nätverk över hela landet. Detta har våra kunder har stor nytta av. Vi är ett företag som är sprunget ur en passion. Därför är vi engagerade i vår strävan att alla människor ska ha en plats på arbetsmarknaden. Tack vare ett unikt samarbete med Studieförbundet vuxenskolan har vi samtalsrum, klassrum och kontorslokaler på flera orter i Sverige. Alla människor har en plats på arbetsmarknaden! read more

Competitor Description Similarity

Loading..