AF Gruppen Sverige - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

AF Gruppen Sverige

Construction · Göteborg, Västra Götaland
Website: www.afgruppen.se

AF Bygg Göteborg ingår i den norska koncernen AF Gruppen och vår verksamhet bedrivs inom affärsområdena, bygg, mark och anläg ... gning. Våra kontor finns i Göteborg och Halmstad och vi är verksamma utmed västkusten och i södra Sverige. Vårt dotterbolag AF Bygg Syd har sitt huvudkontor i Halmstad. Tillsammans med våra uppdragsgivare vill vi vara med och forma framtidens samhälle genom att leverera hållbara projekt till nöjda kunder. Vår erfarenhet gör att vi har god kunskap om lösningar, metoder och material som krävs för att leva upp till kraven som ställs på byggbranschen idag. Inom byggnation av vatten- och avloppsreningsverk har vi utvecklat en specialistkompetens tack vare förmånen att bedriva ett flertal projekt inom detta område. När vi rekryterar är vi intresserade av både nyutexaminerade och av erfarna människor som brinner för sitt yrke, visar initiativ och har en önskan att lära mer. AF ger alla medarbetare ansvar och tillit, och får engagemang och kreativa lösningar tillbaka. Hos AF Bygg Göteborg kommer du att hitta människor som delar din nyfikenhet och vi ger dig utrymme att leva ut den. -= Om AF Koncernen =- AF Gruppen ASA är en ledande entreprenör- och industrikoncern, som är introducerade på Oslo Börs. Vi har verksamhet inom anläggning, bygg, projektutveckling, rivning/miljö, energi samt offshore. Vår kärnverksamhet är att skapa värden för våra kunder, ägare, medarbetare, leverantörer och för samhället i stort. Entreprenörsandan i AF präglas av en förmåga och vilja att tänka lite Annorlunda och finna bättre och mer Framtidsintriktade sätt att skapa värden på. AF står för: "Addressing Future". Omsättningen år 2012 var 9.8 Mdr NOK och antalet anställda är cirka 2 700 i Norge, Sverige, Storbritannien och Kina. read more

Competitor Description Similarity

Loading..