Adriaan Roland Holstschool - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Adriaan Roland Holstschool

Primary/Secondary Education ยท Bergen
Website: www.arh.nl

"Worden wie je bent". Wij zijn een vrijeschool waar onderwijs wordt gegeven aan leerlingen van 12 t/m 18/19 jaar. De ontwikke ... ling van de leerlingen is voor ons de grondslag van de school. Om deze ontwikkeling te begrijpen verdiepen wij ons enerzijds in datgene wat Rudolf Steiner in het begin van de vorige eeuw heeft nagelaten over onderwijs en opvoedkunst en anderzijds door de actualiteit van de dag. Daarbij ligt sterk de nadruk op het ontwikkelen van zowel het hoofd (denken) als op het hart (voelen) en handen (doen). read more

Competitor Description Similarity

Loading..