acidH - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

acidH

Civic & Social Organization · Barcelona, Barcelona
Website: www.acidh.org

L’acidH som dues entitats (l'Associació i la Fundació Tutelar) sense ànim de lucre amb un únic objectiu: millorar la qualitat ... de vida de les persones amb intel·ligència límit mitjançant una atenció integral. L’Associació acidH (Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà) neix al març de 1994, fruit de l’esforç conjunt de pares, professionals i voluntaris, per donar a conèixer el col·lectiu de persones amb intel·ligència límit, promoure i defensar els seus drets, sensibilitzar a la societat vers aquest col·lectiu i afavorir la creació de recursos específics amb l’objectiu d’assolir la seva integració social i laboral. La Fundació Privada Tutelar acidH neix al març de 1998 com a resposta a les demandes dels pares amoïnats pel futur dels seus fills quan ells no hi siguin i per donar resposta a les situacions de desemparament i claudicació familiar. El seu objectiu principal és cobrir les necessitats de suport, protecció i garantia dels drets i promoure l’autonomia de les persones amb intel·ligència límit i discapacitat intel·lectual lleu d’acord amb les figures jurídiques de protecció previstes legalment. read more

Competitor Description Similarity

Loading..