Achima Care - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Achima Care

Hospital & Health Care · Karlskrona, Blekinge län
Website: www.achima.se

Achimas uppdrag är att arbeta förebyggande med hälsa för våra 75 040 listade patienter samt att erbjuda dem en lättillgänglig ... och trygg sjukvård. Det har vi haft förmånen att göra sedan år 2004. Idag driver vi flera vårdcentraler samt rehabenheter runt om i landet, alla med samma hälsofrämjande inriktning och samma målsättning att med arbetsglädje och bra bemötande få vara vårdgivaren i just din vardag. Våra vårdcentraler finns idag i Ekeby, Eskilstuna, Vislanda, Växjö, Sala, Köping, Uddevalla, Ängelholm och Älmhult. Varmt välkommen till Achima Care! read more

Competitor Description Similarity

Loading..